Curs 2022-2023

Equip Directiu: 

  • Director: David Soriano
  • Cap d’Estudis: Elisabet Domene
  • Secretaria: Ana Palencia
Educació Infantil:
P3 – Laura Alcaina
P4- Rossi Tona
P5- Yolanda Melús
Reforços: Ester García
Especialistes
Educació Infantil: Rosi Tona
Educació Física/ Psicomotricitat Xavi Canalejas/ Ester García
Educació Musical: Maria Prat
Llengua estrangera: Elisabet Domene/ Marta Peris/Laura Sola
Educació Especial: Vanessa Hernández/ Cristina Zambrano
Educació Primària
Primer – Vanessa Muñoz
Segon – Francesc Llagostera
Tercer – Laura Martín
Quart A- Anna Soler
Quart B- Silviya Georgieva
Cinquè A- Mònica Alonso/ Noemí López
Cinquè B- Laura Sola/ Marta Peris
Sisè A- Abel López
Sisè B – Teresa Molero
 
Personal no docent i Personal Extern
TEI (Tècnica Educació Infantil) : Eva Hoyo
Vetlladora : Montse Rodríguez
Conserge : Javier Castañeda
Auxiliar Administrativa :  Neus Castells
Psicopedagoga (EAP) : Sheila Uson