Curs 2020-2021

Equip Directiu: 

  • Director: David Soriano
  • Cap d’Estudis: Elisabet Domene
  • Secretaria: Ana Palencia
Educació Infantil:
P3 – Yolanda Melús
Multinivell A – Laura Alcaina
Multinivell B- Rossi Tona
Multinivell C- Montse Segura/ Alba Lizana
Especialistes
Educació Infantil i Primària – Reforç i Suport: Yolanda Melús/ Laura Córdoba/ Ivan Planelles
Educació Física/ Psicomotricitat Xavi Canalejas/ Ángela Fernández/ David Soriano/  Ivan Planelles
Educació Musical: Mª Àngels Sancho/ Laura Córdoba/ Anna Carbonell
Llengua estrangera: Elisabet Domene/ Laura Sola/ Jennifer Padilla
Educació Especial: Vanessa Hernández/Abel López/ Anna Carbonell
Educació Primària
Primer – Vanessa Muñoz
Segon A – Montse Vicente
Segon B – Abel López
Tercer A- Mariló Díaz
Tercer B – Laura Martín
Quart A- Mª Carmen González
Quart B – Anna Soler
Cinquè A- Xavi Canalejas
Cinquè B- Mònica Alonso
Cinquè C- Maria Gibert
Sisè A – Moises Muniesa
 Sisè B –Laura García
Sisè C- Josep Ramon Anguera
Personal no docent i Personal Extern
TEI (Tècnica Educació Infantil) : Eva Hoyo
Vetlladora : Giovanna Carrizosa
Conserge : Javier Castañeda
Auxiliar Administrativa :  Neus Castells
Psicopedagoga (EAP) : Àlex Jenssen