Curs 2023-2024

Equip Directiu: 

  • Director: David Soriano
  • Cap d’Estudis: Laura Alcaina
  • Secretaria: Ana Palencia
Educació Infantil:
I3 – Pilar Morote
I4- Sara Rodríguez
I5- Yolanda Melús
Reforços: Laura Alcaina
Especialistes
Educació Infantil: Laura Alcaina
Educació Física/ Psicomotricitat Xavi Canalejas
Educació Musical: Teresa Molero
Llengua estrangera: Elisabet Domene/ Andrea Rodríguez
Educació Especial: Vanessa Hernández/ Sabina Vera
Educació Primària
Primer – Andrea Contreras
Segon – Vanessa Muñoz
Tercer – Ainhoa García
Quart – Laura Martín
Cinquè A- Abel López
Cinquè B- Anabel Arjona
Sisè A- Mònica Alonso
Sisè B – Anna Soler
 
Personal no docent i Personal Extern
TEI (Tècnica Educació Infantil) : Eva Hoyo
Vetlladora : Meli Estrada
Conserge : Javier Castañeda
Auxiliar Administrativa :  Neus Castells
Psicopedagoga (EAP) : Sheila Uson