A 5è hem començat a estudiar la prehistòria i les seves èpoques, així doncs, hem viatjat fins al Paleolític per crear les nostres pintures rupestres.

<fotos>