Els alumnes de cicle inicial han començat a treballar amb els ordinadors de l’escola. Les activitats que s’han pogut dur a terme són Jclics  de matemàtiques, català i relacionats amb autors de plàstica, així com també la iniciació al word i alguna petita recerca a Internet. Els nens estan molt entusiasmats!!!

>FOTOS<