L’escola és un lloc on els vostres fills/es passen un gran número d’hores. Com a part implicada en la seva educació és del tot indispensable la col·laboració entre les famílies i els mestres.

La llengua d’aprenentatge des d’Educació Infantil de 3 anys fins a l’acabament de l’escolaritat és el català.
L’aprenentatge del castellà es fa a partir de 1r de Primària i de l’anglès des de P.5 d’ Infantil (tot i que a nivell extraescolar s’inicia a P-4).

Per tal d’afavorir un aprenentatge més actiu i l’adquisició de les competències bàsiques dels nostres alumnes, treballem seguint una metodologia activa, prioritzant l’aprenentatge significatiu. La gestió dels nostres recursos humans ens permeten atendre a la diversitat del nostre alumnat, ja sigui amb reforços individualitzats, en petit grup o realitzant desdoblaments.

Donem molta importància a la competència lectora, com a competència bàsica de totes les altres. La treballem de forma planificada durant tota la primària desplegant diferents estratègies com la lectura diària silenciosa durant 30 minuts, la maleta viatgera, la visita d’autor, animació lectora amb al visita a la biblioteca municipal…

El nostre centre aposta per la incorporació de les noves tecnologies a dins l’aula, per no perdre el tren en la innovació tecnològica educativa. Totes les aules disposen de pissarra digital i a primària els alumnes disposen d’un carro amb portàtils que es trasllada a dins l’aula per treballar la competència digital integrada a les programacions de diferents àrees.

Treballem amb material socialitzat fins a 2n de Primària. Cada curs, es paga una quota de material per comprar el material necessari de l’alumne, (fulls, colors, ceres, pintura, carpetes, jocs didàctics,…), d’aquesta manera s’assegura que a qualsevol moment una classe pot treballar amb el material que faci falta, que l’alumnat aprengui a compartir i també, entre d’altres coses, que les diferències econòmiques no es manifestin en l’accés al material educatiu.

A partir de 3r, per treballar hàbits de responsabilitat i d’autonomia personal, els alumnes porten de casa seva el material necessari pel treball diari de l’escola. A partir d’aquest curs la quota de material és més reduïda.

Els llibres de text els compren cada família a l’inici del curs. L’AMPA ofereix el servei de venta de llibres. L’escola , però, facilita el llistat de llibres amb ISBN, per tal que les famílies tinguin la llibertat de compra’ls on vulguin.

L’assistència de l’alumne a l’escola és obligatòria al llarg de tot el curs escolar.
Quan l’alumne no arribi puntualment i/o faci una falta d’assistència s’haurà de justificar per escrit.

Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial han de dur bata per a la realització de les seves tasques escolars.

Tots els alumnes han de portar el xandall de l’escola a les sortides i també els dies de Psicomotricitat o Gimnàstica.

* Tant el xandall com la bata i els llibres de text els podreu trobar al local de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’alumnes ) a l’aula 23 del Pati Nord.

Esperem que aquesta informació sigui d’utilitat, en cas de qualsevol dubte, no dubtin en consultar-nos sobre qualsevol aspecte que faci falta.

L’Equip Directiu