El passat dimarts 26 de febrer, l’equip de Aqualogia, va fer una visita als nens i nenes de Cicle Superior. Van preparar un petit taller, per aprendre els processos de tractament de l’aigua, en el seu cicle urbà.

A partir, d’un experiment molt senzill, vam veure com netejaven l’aigua, des de que marxa per l’aigüera fins que surt de la depuradora. Hem descobert que la neteja de l’aigua, abans d’arribar al mar, és necessària i molt important.

<FOTOS>