‘Learn by doing’ – John Dewey

Learning English in Escola Sagrada Família focuses in listening and speaking in order to communicate. Therefore, children learn the language by using it, interacting and having conversations.

Children have their first contact with English in Year P4 so there is a good base for Primary.

Here are some examples in order to work on the English language ‘hands-on’, (always bearing in mind the interests of the pupils) :

 • Flexible groups
 • Role-plays/theatre plays
 • English Day
 • Cinema
 • Karaoke
 • Shows
 • Stories
 • Cross-Curricular Project
 • Christmas show
 • Exam Preparation for ‘Competències Bàsiques’

‘Learn by doing’ – John Dewey

L’aprenentatge de l’anglès a l’Escola Sagrada Família prioritza la comprensió i expressió oral per tal de comunicar-se. És a dir, els nens aprenen la llengua fent-la servir, interactuant i mantenint converses.

Els alumnes tenen el primer contacte amb l’anglès a P4, la qual cosa permet establir una bona base de cara a la primària.

A continuació es detallen un seguit d’exemples (sempre amb tòpics propers als alumnes i que siguin del seu interès) per tal de treballar l’anglès d’una manera activa,  ‘hands-on’:

 • Grups flexibles
 • Role-plays/obres de teatre
 • English Day
 • Cinema
 • Karaoke
 • Espectacles
 • Històries
 • Projecte Interdisciplinari
 • Festival de Nadal
 • Preparació per a l’examen de Competències Bàsiques

 

English Projects English Day’16 English Day’17 English Day’18