Curs 2019-2020

Equip Directiu: 

  • Director: David Soriano
  • Cap d’Estudis: Pilar Martí
  • Secretaria: Ana Palencia
Educació Infantil:
P3 – Laura Alcaina
P4 – Montse Segura
P5 – Rossi Tona
Especialistes
Educació Infantil i Primària – Reforç i Suport: Yolanda Melús/ Míriam Castañé/ Tatiana Carretero
Educació Física/ Psicomotricitat Xavi Canalejas/ Àngela Fernández/ David Soriano
Educació Musical: Mª Àngels Sancho
Llengua estrangera: Elisabet Domene/ Laura Sola
Educació Especial: Vanessa Hernández/Abel López/Míriam Castañé
Educació Primària
Primer A – Montse Vicente
Primer B – Andrea Contreras
Segon A – Vanessa Muñoz
Segon B – Laura Sola
Tercer A- Mª Carmen González
Tercer B – Anna Soler
Quart A- Mariló Díaz
Quart B – Abel López
Cinquè A- Moises Muniesa
Cinquè B- Laura García
Sisè A – Xavi Canalejas
 Sisè B –Laura Martín
Personal no docent i Personal Extern
TEI (Tècnica Educació Infantil) : Eva Hoyo
Vetlladora : Elisabeth Fernández
Conserge : Javier Castañeda
Auxiliar Administrativa :  Neus Castells
Psicopedagoga (EAP) : Àlex Jenssen